Istorija Škole

Kako je osnovana i koja je ideja škole?

Frizerska Onlajn Akademija je osnovana 2010.godine. Osnovni i glavni cilj škole jeste besplatna edukacija i mogućnost da učenici iz svih državnih ili privatnih škola, mogu da pronađu resurse za učenje.

Mogućnost da profesionalci budu još veći profesionalci. Sve na jednoj web stranici, kategorisano i lako za pretragu!